Keep Myanmar Clean

Op 21 september loopt Wereldwijd de World Clean Up Day. Een wereldwijde actie tegen zwerfvuil – plastiek – blik…
Amazing Tours werkt hier graag aan mee.
Ons vast team van 4 man hebben er al voor gezorgd dat de aankomstplaats van de cruiseboten in Mingun en de ganse route door het dorp en het strand er nu vlekkeloos bij liggen.
Nu zijn we met de tweede fase begonnen: we willen de lokale scholen en de volwassenen van het dorp informeren over de gevolgen van het zwerfvuil voor de dieren en vissen  en we willen hen aanzetten om van hun dorp het properste dorp te maken van Myanmar!
Op 21 september hebben ook onze vrienden van de riviercruises  toegezegd om in al hun aanleghavens de aanlegplaatsen te ruimen van alle vuil – plastiek en blik.
Zeer graag willen we onze acties uitbreiden naar andere plaatsen.
Het is nodig om elkeen bewust te maken van de problemen met zwerfvuil.
Graag doen we dan ook nog even beroep op elkeen die bezorgd is om deze problematiek.
Dankzij de steun van heel wat sympathisanten kunnen we onze acties nog verder zetten tot in November.
Al het opgehaalde geld komt integraal ten goede van de lokale ploeg.
Wil je ons nog een steuntje geven – dat kan op rekening KBC  BE78 7350 5319 4986 WALTER MENSAERT KEEP MYANMAR CLEAN
Met oprechte dank
Amazing Tours
Miniatuur voor bijlage
Miniatuur voor bijlage
Miniatuur voor bijlage
Miniatuur voor bijlage